Feierode

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Strekning som inngår i spesifikk rode for feiing/renhold

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Feierode objekttype

Strekning som inngår i spesifikk rode for feiing/renhold


PrioritetFeierode kodeliste

Angir hvilken prioritet som gjelder for aktuell rode


Renholdsintervall kodeliste

Angir hvor ofte det er planlagt å utføre feiing/renhold på strekning