Vlenkeid

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Unik ident på veglenker innenfor en kommune, uavhengig av vegkategori eller vegstatus

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 4 av 4

Lagre som:
Vlenkeid objekttype

Unik ident på veglenker innenfor en kommune, uavhengig av vegkategori eller vegstatus