Oppgravingsdata

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Gir informasjon om oppgraving. Tidligere register 16 i VDB

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB