Bevegelsessensor

Statens vegvesen Ukjent 2.31

pakke

Beskrivelse: Utstyr for å registrere bevegelse.