Fotocelle

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Utstyr for å registrere bevegelse (uoff)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Fotocelle objekttype

Utstyr for å registrere bevegelse (uoff)


VedlikeholdsansvarligFotocelle kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


EierFotocelle kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.