Fiberduk

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Fiberduk objekttype

Permeabel duk som hovedsaklig brukes til filter og til separasjon av gode og dårlige masser. Visse duker har også en armeringsfunksjon. Betegnelsen geotekstil og fiberduk benyttes ofte om hverandre (2).


Bruksklasse kodeliste

Angir fiberdukens bruksklasse. Jfr Håndbok N200 fig 521.1


BudsjettFiberduk kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over