Vifte/Ventilator

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Vifte for å ventilere tunneler

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8

Lagre som:
VifteVentilator objekttype

Vifte for å ventilere tunneler


EierVifteVentilator kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligVifteVentilator kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


Korrosjonsbeskyttelse kodeliste

Angir hvilken type korrosjonsbeskyttelse som er benyttet.


TypeVifteVentilator kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av