Vegkryss

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 9 av 9

Lagre som:
Vegkryss objekttype

Sted der veger møtes eller krysser hverandre med mulighet for utveksling av trafikk (1).


KanaliseringPrimærveg kodeliste

Angir hvilken type kanalisering det er i kryssets primærveg


AntallArmerIRundkjøring kodeliste

Angir hvor mange armer det er i en rundkjøring


TypeVegkryss kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Cube_Tilknytning kodeliste

Angir om vegkrysset benyttes i Cube-systemet


KanaliseringSekundærveger kodeliste

Angir hvilken type kanalisering det er i sekundærvegene i et kryss. Hvis ulik kanalisering i ulike sekundærveger angi: ulik kanalisering