Fylke_2020 (test)

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Fylke slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkesinndeling. Til testformål

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 2 av 2

Fylke_2020_Test objekttype

Fylke slik det blir fra 2020. Benyttes i forbindelse med overgang til ny fylkesinndeling. Til testformål


KoordinatsystemFylke_2020_Test kodeliste

Angir hvilket koordinatsystem som primært benyttes for gitt område