Ulykkesinvolvert person

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Personer involvert i trafikkulykke.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 12 av 12

Lagre som:
UlykkesinvolvertPerson objekttype

Personer involvert i trafikkulykke.


Skjema2_SSB kodeliste

Angir om personopplysninger fra ulykkesregistreringsskjema 2 er mottatt fra SSB


Skadeforløp kodeliste

Skadeforløp for person


Alderskategori kodeliste

Angir hvilken aldersgruppe ulykkesinvolvert person tilhører


PersonsPlasseringIKjøretøy kodeliste

Persons plassering i kjøretøy


Skadegrad kodeliste

Skadegrad for person innblandet i trafikkulykkeSkadegradFraSSB kodeliste

Skadegrad for person innblandet i trafikkulykke. Rapportert fra SSB


Beskyttelsesutstyr kodeliste

Den beskyttelse personen har benyttet seg av