Gravetillatelse

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6

Gravetillatelse objekttype

Sted hvor det er gitt tillatelse til å grave i vegen


InnmålingsdataLevert kodeliste

Angir om det er levert innmålingsdata som dokumenterer geografisk plassering av tiltak.


Framføring kodeliste

Angir hvilken type framføring som skal benyttes


Gravested kodeliste

Angir hvor det er gitt tillatelse til graving relatert til vegen


BakgrunnForGraving kodeliste

Angir hvilken type graving/tillatelse det er tale om


Graveformål kodeliste

Angir formål for graving