Antenne

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7
Antenne objekttype

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.


Type kodeliste

Angir type


Vedlikeholdsansvarlig kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


Eier kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.