Grasdekker

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7
Grasdekker objekttype

Grønne områder som i håndbok R610 (111) benvenes som "grasplen" eller "grasbakke". Disse områdene er parklike og inngår ikke som en del av kantklipp.


VedlikeholdsansvarligGrasdekker kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


TypeGrasdekker kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


EierGrasdekker kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.