Trafikklomme

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11

Lagre som:
Trafikklomme objekttype

Kjøreareal som ligger inntil ytterste kjørefelt. Der kan være trafikkdeler mellom kjørefelt og trafikklomme.


UtformingTrafikklomme kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er utforma


SpesieltParkeringsformål kodeliste

Angir at trafikklomme benyttes til spesielt parkerngsformål


BelysningTrafikklomme kodeliste

Angir om trafikklommen er belyst


VedlikeholdsansvarligTrafikklomme kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


DekketypeTrafikklomme kodeliste

Angir hvilken type dekke det er på trafikklomma


Vinteråpen kodeliste

Angir om trafikklomma blir holdt åpen gjennom vinteren.


BruksområdeTrafikklomme kodeliste

Angir primært bruksområde for trafikklomma.