Forsterkningslag

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Forsterkningslag objekttype

Lag i vegens overbygning mellom planum og bærelag. Hovedfunksjonen er å fordele trafikkbelastningen slik at undergrunnen ikke overbelastes (2)


BudsjettForsterkningslag kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over


TypeForsterkningslag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av