Vegbom

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 14 av 14

Lagre som:
Vegbom objekttype

Fysisk hinder for å kunne stenge en veg. F.eks i forbindelse med rasfare, tunnel, høgfjell etc.


MarkeringsskiltPåmontert kodeliste

Angir om det er montert markeringsskilt på vegbom/stengsel.


FjernstyringVegbom kodeliste

Angir om vegobjektet kan fjernstyres


BruksområdeVegbom kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


TypeÅpningLukking kodeliste

Angir hvordan åpning/lukking foregår


FjernesIVintersesong kodeliste

Angir hvorvidt vegbom/stengsel fjernes i vintersesong, eller settes ut av drift i vintersesong.


TypeVegbom kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


EierVegbom kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.VedlikeholdsansvarligVegbom kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


VarselblinkPåmontert kodeliste

Angir om det er montert varselblink på vegbom/stengsel