Vegsystem

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 3 av 3

Lagre som:

Vegsystem objekttype

Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.


Fase kodeliste

Angir vegens fase i livet.


VegkategoriVegsystem kodeliste

Kategorisering som angir på hvilket nivå vegmyndigheten for strekningen ligger.