Bomstasjon

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11
Bomstasjon objekttype

Et punkt i vegnettet hvor det kreves betaling for å kunne kjøre videre. Kan gjelde i en eller begge retninger.


EierBomstasjon kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


TidsdifferensiertTakst kodeliste

Angir om takst for en eller flere vektklasser varierer over døgnet. Det skal også angis Ja om det er gratis i perioder av døgnet.


Bomstasjonstype kodeliste

Angir hvilken type bomstasjon det er tale om


Timesregel kodeliste

Angir ordning der man betaler kun for den første passeringen ved to eller flere passeringer gjennom samme bompengeanlegg i løpet av en time.


GratisGjennomkjøringVedHC_Brikke kodeliste

Angir om gjennomkjøring med HC-brikke er gratis


Innkrevningsretning kodeliste

Angir hvilken retning det er betalingsinnkrevning i forhold til vegens metreringsretning


VedlikeholdsansvarligBomstasjon kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold