Ventilasjonsanlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Anlegg for å ventilere tunneler. Merknad: Vegobjekttype skal ikke benyttes for ventilasjonsanlegg i bygninger/tekniske rom

Viser treff 1 - 9 av 9

Lagre som:
Ventilasjonsanlegg objekttype

Anlegg for å ventilere tunneler. Merknad: Vegobjekttype skal ikke benyttes for ventilasjonsanlegg i bygninger/tekniske rom


EierVentilasjonsanlegg kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


DimensjonerendeBranneffekt kodeliste

Dimensjonerende branneffekt iht N500


StyringFraVTSVentilasjonsanlegg kodeliste

Angir om det er mulig å styre anlegg fra VTS


LokalStyring kodeliste

Angir om det er mulighet for lokal styring


VedlikeholdsansvarligVentilasjonsanlegg kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet