Ventilasjonsanlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Anlegg for å ventilere f.eks tunneler

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10

Lagre som:
Ventilasjonsanlegg objekttype

Anlegg for å ventilere f.eks tunneler


BruksområdeVentilasjonsanlegg kodeliste

Angir hvor ventilasjonsanlegget brukes


EierVentilasjonsanlegg kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


StyringFraVTSVentilasjonsanlegg kodeliste

Angir om det er mulig å styre anlegg fra VTS


StyringFraBetjeningssentral kodeliste

Angir om det er mulig å styre anlegg fra betjeningssentral


LokalStyring kodeliste

Angir om det er mulighet for lokal styring


VedlikeholdsansvarligVentilasjonsanlegg kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold