Forbikjøringsstrekning

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 4 av 4
Forbikjøringsstrekning objekttype

Strekning hvor det er forbikjøringsmulighet i henhold til krav i Håndbok N100 (017).