Trafikkreguleringer

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5

Lagre som:
Trafikkreguleringer objekttype

Strekning hvor det er restriksjoner for motortrafikk eller gående og syklende


TrafikkreguleringerTrafikkreguleringer kodeliste

Angir eventuelle restriksjoner for motortrafikk, gående og syklende