Fordelingstavle

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 14 av 14
Fordelingstavle objekttype

Tavle/skap/koblingsboks/punkt hvor strøm fordeles til teknisk utstyr. Benyttes bl.a. i forbindelse med tunnelutstyr


PlasseringFordelingstavle kodeliste

Angir hvor vegobjektet er plassert


EierFordelingstavle kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet


TypeFordeling kodeliste

Angir hvilken type fordeling enheten er av


TypeEnhet kodeliste

Angir hvilken type/kapsling objektet er av


Varmeelement kodeliste

Angir om det er montert varmeelement i skapet


TilknyttetSRO_Sentral kodeliste

Angir om tavlen er tilknyttet sentral for Styring, Regulering og Overvåkning


Kapslingsgrad kodeliste

Skapets evne til å motstå støv og vann. Første siffer er støv, andre er vann. Går fra 00 til 68.


Selektivitet kodeliste

Angir i hvilken grad vernet som er nærmest feilstedet løser seg ut ved en feil


SpenningFordelingstavle kodeliste

Angir spenningen som leveres ut fra enheten


Parkering kodeliste

Angir avstand til nærmeste parkeringsmulighet for servicebil