Voll

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 9 av 9

Lagre som:
Voll objekttype

Opphøyd terrengformasjon f.eks. anlagt for å skjerme mot vegtrafikkstøy eller skredmasser. Kan være sammensatt av flere lag


BruksområdeVoll kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


EierVoll kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


MaterialtypeVoll kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet. For skredsikringsvoller skal det angis materiale på støtside.


VedlikeholdsansvarligVoll kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


AdkomstVoll kodeliste

Beskriver hvordan man får adkomst til vegobjektet