Vegbredde

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6

Lagre som:
Vegbredde objekttype

Strekning som har enhelig bredde på vegen. Inneholder bredde på dekke, kjørebane og total vegbredde


MålemetodeVegbredde kodeliste

Angir hvilken målemetode som er benyttet for å framskaffe bredde


DataopprinnelseVegbredde kodeliste

Angir hvilke kilde dataene kommer fra