Ulykkesinvolvert enhet

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 15 av 15

Lagre som:
UlykkesinvolvertEnhet objekttype

Enheter involvert i ulykken. En fotgjenger regnes også som en enhet. Se kjøretøytype


Kjøreretning kodeliste

Angir hvilken retning kjøretøyet beveget seg i forhold til metreringsretning


KjøretøytypeUlykkesinvolvertEnhet kodeliste

Alle kjøretøy er gitt sin egen kode fra 01 til 99.


Dekktype kodeliste

Type dekk på enhet i STRAKS
Enhetsbokstav kodeliste

Hver enhet i en ulykke kodes med en enhetsbokstav fra A til Z (fortløpende).


FørsteBerøringspunkt kodeliste

Det punkt på kjøretøyet hvor det anslagsvis ble truffet først