Ferjeoppstillingsplass

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Ferjeoppstillingsplass objekttype

Område for oppstilling og venting for kjøretøy i forbindelse med ferjestrekning. Areal til rasting, parkering etc. registreres som rasteplass og parkeringsområde. Områder som ligger fysisk adskilt, men i tilknytning til samme ferjeleie skal registreres som egne forekomster.


VedlikeholdsansvarligFerjeoppstillingsplass kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


EierFerjeoppstillingsplass kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.