Ferjeleie

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10
Ferjeleie objekttype

Sted med en eller flere ferjelemmer hvor ferje anløper for å ta om bord og slippe av kjøretøy og passasjerer.


VedlikeholdsansvarligFerjeleie kodeliste

Angir hvem som har ansvar for vedlikehold


Venterom kodeliste

Angir om det er venterom i tilknytning til ferjeleiet


EierFerjeleie kodeliste

Angir hvem som eier ferjeleiet


Driftsstatus kodeliste

Angir driftsstatus til ferjeleie


Kaikantsikring kodeliste

Beskriver om ferjeleiet har en form for sikring mot vann. Ja: om hele ferjeleiet har sikring. Delvis: deler av kaikanten er sikret


EgenGangbaneTilFerje kodeliste

Angir om det er egen gangbane for gående for ombordstigning til ferje