Trafikkøy

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10

Lagre som:
Trafikkøy objekttype

Område som er begrenset av kjørefelt på alle sider og som normalt ikke skal benyttes av kjøretøy. Trafikkøy kan være en forhøyning avgrenset med kantstein, eller malt på vegen


VedlikeholdsansvarligTrafikkøy kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


UtformingTrafikkøy kodeliste

Utforming av vegobjekt


EierTrafikkøy kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


BelegningTrafikkøy kodeliste

Angir hva vegobjektet er belagt med


TypeTrafikkøy kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


Belegning_OverkjørbartAreal kodeliste

Angir hvilken type belegning det er på overkjørbart areal