Funksjonell vegklasse

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5
FunksjonellVegklasse objekttype

En klassifisering basert på hvor viktig en veg er for det totale vegnettets forbindelsesmuligheter. Brukes blant annet for vekting i ruteplanlegging


Vegklasse kodeliste

Angir funksjonell vegklasse