Trafikkdeler

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8

Lagre som:
Trafikkdeler objekttype

Fysisk skille mellom trafikkstrømmer (1)


VedlikeholdsansvarligTrafikkdeler kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


MøtefriVeg kodeliste

Angir om trafikkdeler er utformet slik at det kan regnes møtefri veg på strekningen. Med møtefri veg menes at det er rekkverk eller tilsvarende som hindrer kjøretøy å komme over i motgående kjørefelt. Veg med trafikkdeler (midtdeler) over 7 meter regnes s


BruksområdeTrafikkdeler kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


BelegningTrafikkdeler kodeliste

Angir hvilken type belegning det er på trafikkdeler