Filterlag

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5
Filterlag objekttype

Lag av filtermateriale, normalt nederste lag i overbygningen mellom planum og forsterkningslaget (018)


BudsjettFilterlag kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over