Trafikkregistreringsstasjon

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Angir punkt for registrering av trafikkdata

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8

Lagre som:
Trafikkregistreringsstasjon objekttype

Angir punkt for registrering av trafikkdata
StatusTrafikkregistreringsstasjon kodeliste

Angir hvilken status registreringspunktet har


Registreringsnivå kodeliste

Angir hvilket nivå tellepunktet er på. Nivå 1 angir kontinuerlig datainnsamling, nivå 2 angir 4-5 uker pr år. Nivå 3 angir 1 uke pr år