Gjerdeport

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Passasje i gjerder eller skjermer

Viser treff 1 - 10 av 10

Lagre som:
Gjerdeport objekttype

Passasje i gjerder eller skjermer


VedlikeholdsansvarligGjerdeport kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet


NormalStilling kodeliste

Angir hva som er normal stilling for dør


EierGjerdeport kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.BruksområdeGjerdeport kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


Utforming kodeliste

Angir hvilken utforming grinda har