Gjerdeport

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Passasje i gjerder eller skjermer

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10
Gjerdeport objekttype

Passasje i gjerder eller skjermer


VedlikeholdsansvarligGjerdeport kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


NormalStilling kodeliste

Angir hva som er normal stilling for dør


EierGjerdeport kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.BruksområdeGjerdeport kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


Utforming kodeliste

Angir hvilken utforming grinda har