Bærelag

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 10 av 10
Bærelag objekttype

Det øverste lag i vegfundamentet. Deles ofte i nedre og øvre (1).


TypeBærelag kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


NedreNominelleSteinstørrelse kodeliste

Angir nedre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet.


ØvreNominelleSteinstørrelse kodeliste

Angir øvre nominell steinstørrelse for bærelagsmaterialet.ModifisertBindemiddel kodeliste

Angir om det er brukt modifisert bindemiddel


Lagtype kodeliste

Angir om det er tale om øvre eller nedre bærelag