Bygning

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Bygning i tilknytning til vegen

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11
Bygning objekttype

Bygning i tilknytning til vegen


Taktype kodeliste

Angir hvilken taktype det er på en bygning


Overflatebehandling kodeliste

Angir hvordan vegobjektet er overflatebehandla. Utvendig overflatebehandling.


BruksområdeBygning kodeliste

Angir hva vegobjektet brukes til, hvilken funksjon det har


EierBygning kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligBygning kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


MaterialtypeBygning kodeliste

Angir primær materialtype for vegobjektet, om flere materialtyper angis materialtype som er mest dominerende sett fra utside (kledning).


PlasseringBygning kodeliste

Angir hvor bygning er plassert