Funksjonsklasse

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5
Funksjonsklasse objekttype

Inndeling av vegnettet i forhold til hvilken funksjon vegen har eller er prioritert for.


FunksjonsklasseFunksjonsklasse kodeliste

Angir hvilken funksjonsklasse vegstrekning er definert som.