Vinterdriftsklasse

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111))

Viser treff 1 - 5 av 5

Lagre som:
Vinterdriftsklasse objekttype

Inndeling av vegnettet for å beskrive ulik standard for vinterdrift. Inndelingen baseres på trafikkmengde, viktighet av veg, klima, trafikksikkerhet mm. (Revidert HB R610 (111))


Driftsklasse kodeliste

Angir hvilken driftsklasse som gjelder på denne strekningen. De ulike driftsklassene er beskrevet i HB R610 (111).