Artsrik vegkant

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11
ArtsrikVegkant objekttype

Det kan her legges inn områder som har høy biologisk verdi. Dette vil være nyttig å ta hensyn til ved skjøtsel av vegens sideområde.


EgenSkjøtselsplan kodeliste

Angir om det finnes en egen skjøtselsplan for strekningen


RestriksjonKantklipp kodeliste

Angir hvordan klipp skal utføres for å ta hensyn til vegetasjonen. Tidsrom for klipp skrives i feltet "Spesiell beskrivelse/ merknad"


Sprøyteforbud kodeliste

Angir om det skal tas spesielle hensyn ved bruk av plantevernmidler


PlantelivVerdi kodeliste

Angir hvor verdifullt planteliv det er i vegens sideområde


Sone kodeliste

Angir hvilken sone beskrivelsen gjelder for


RestriksjonGrøftKantrensk kodeliste

Angir om det skal taes spesielle hensyn ved skjøtsel


TypeVegkant kodeliste

Angir hvilken type vegkant objektet gjelder