Vegdekke

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 25 av 25

Lagre som:
Vegdekke objekttype

Den øverste del av overbygningen, består vanligvis av et bindlag og et slitelag. (1)


Gummitilsetning kodeliste

Angir evt. gummitilsetning


Repaver kodeliste

«halvsålings»-metode med stedlig gjenbruk av eksisterende asfalt som det legges et tynt slitelag på (50 kg/m2). Ingen klebing da det legges varmt mot varmt.


BudsjettVegdekke kodeliste

Angir hvilket budsjett dekkelegging går overSpesiellPlassering kodeliste

Angir om dekke har spesiell plassering


Fibertilsetning kodeliste

Angir evt fibertilsetning


Forsegling kodeliste

Angir om det er utført forsegling


Betongfasthet kodeliste

Angir betongfasthet


Dekkevariant kodeliste

Angir detaljer om dekketypen


ØvreNominelleSteinstørrelseVegdekke kodeliste

Angir øvre nominelle steinstørrelse for asfaltmateriale.


Lavtemperaturasfalt kodeliste

Angir om utlagt dekke er produsert som lavtemperaturasfalt


Avstrøing kodeliste

Angir om det er utført avstrøing


LagtypeVegdekke kodeliste

Angir om vegdekke opprinnelig er lagt som bindlag eller slitelag


VedlikeholdsansvarligVegdekke kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold


Forkiling kodeliste

Angir om det er utført forkiling


Massetype kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


SpesialSteinmateriale kodeliste

Angir bruk av evt. spesial steinmateriale


Spesialasfalt kodeliste

Angir bruk av eventuell spesialasfalt


ModifisertBindemiddelVegdekke kodeliste

Angir om det er brukt modifisert bindemiddel


Polypropylen kodeliste

Angir om det er benyttet polypropylen


Forvarming kodeliste

Angir om det er utført forvarming