Ferjesamband

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff)

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Ferjesamband objekttype

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.(uoff)Sambandstype kodeliste

Angir hvilken type samband det er, dvs om det er på stat-, fylke- eller kommunenivå.