Ferjesamband

Statens vegvesen Ukjent 2.21

pakke

Beskrivelse: Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.

Viser treff 1 - 6 av 6

Lagre som:
Ferjesamband objekttype

Overfart som trafikkeres av bilferje. Kan ha to eller flere anløpssteder.Sambandstype kodeliste

Angir hvilken type samband det er, dvs om det er på stat-, fylke- eller kommunenivå.