Vegoppmerking, tverrgående

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 7 av 7

Lagre som:
Vegoppmerking_Tverrgående objekttype

Vegoppmerking som ikke har nevneverdig langsgående utstrekning. Eks symbol, sperreområder, piler, tekst, gangfelt og annen tverrgående oppmerking.


NedfresingVegoppmerking_Tverrgående kodeliste

Angir hvorvidt det er frest ned en plan forsenkning i asfalten for å legge vegmerkingen i. Hensikten med dette er bla at vegmerkingen blir mindre utsatt for brøyteskader.


TypeVegoppmerking_Tverrgående kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


DimensjonerendeForholdForSymbolhøyder kodeliste

Angir hva som ligger til grunn for størrelse for symbolene