Vegnettsrestriksjon (test)

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: For uttesting av ny måte å registrere vegnettsrestriksjon på. Skal kun benyttes etter avtale med spesialistgruppe for vegnettegnett

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 4 av 4

Lagre som:
Vegnettsrestriksjon_Test objekttype

For uttesting av ny måte å registrere vegnettsrestriksjon på. Skal kun benyttes etter avtale med spesialistgruppe for vegnettegnett