Fysisk inngrep i vannforekomst

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
FysiskInngrepIVannforekomst objekttype

sted hvor veginngrep hindrer fiskevandring, hindrer vannstrøm eller endrer strandsone


Hovedproblem kodeliste

Angir hva som er hovedproblem ved dette inngrepet.


TypeInngrep kodeliste

Angir hvilken type inngrep det er tale om