Skiltplate

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Plate med skiltmotiv.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 17 av 17

Lagre som:
Skiltplate objekttype

Plate med skiltmotiv.


TosidigPlateMedUlikeMotiv kodeliste

Angir om skiltplaten er tosidig og det er ulike motiv på hver av sidene


Refleksleverandør kodeliste

Angir navn på leverandør av refleks


TekstSymbolhøyde kodeliste

Angir størrelse på tekst/symbol


Skiltnummer kodeliste

Gir offisielt skiltnummer jfr. Håndbok N300 (050)


Ansiktsside_RettetMot kodeliste

Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.


Leverandør kodeliste

Angir navn på firma som har levert vegobjektet


Folieklasse kodeliste

Angir folieklasse på skiltplate


Himmelretning kodeliste

Angir hvilken himmelretning vegobjektet er orientert mot. Gjelder skiltets ansiktsside


Farge kodeliste

Angir hovedfarge til vegobjektet (bunnfarge).


Skiltform kodeliste

Angir hvilken form skiltplaten har


StørrelseSkiltplate kodeliste

Angir størrelse av vegobjekt


Klappskilt kodeliste

Angir om skiltplaten kan klappes/foldes sammen eller ikke.


BelysningSkiltplate kodeliste

Angir om det er belysning i tilknytning til vegobjektet og eventuelt hvilken type belysning det er.