Dyresperre

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6
Dyresperre objekttype

Anordning for å hindre at dyr kommer inn i tunneler/går gjennom tunneler/går over bruer eller fyllinger i vann etc.


EierDyresperre kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


VedlikeholdsansvarligDyresperre kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold