Trafikkmengde

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 6 av 6

Lagre som:
Trafikkmengde objekttype

Gir informasjon om representativ trafikkmengde for en strekning


OppdatertFra kodeliste

Angir hvorfra ÅDT-verdien er kommet


GrunnlagForÅDT kodeliste

Angir hva som er grunnlag for ÅDT-verdien