Grøft, åpen

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 8 av 8
Grøft_Åpen objekttype

Forsenkning i terrenget for å lede bort vann. Del av vegens avvanningssystem. Kan også benevnes "kanal". Merknad: Breddemåling skal refereres til topp grøft.


TypeGrøft_Åpen kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av


BelegningGrøftebunn kodeliste

Angir hvilken type belegning det er i bunn av grøfta.


MaterialeGrøft_Åpen kodeliste

Angir hvilket materiale grøfta i hovedsak ligger i/er omsluttet av. Evt belegning skal ikke oppgis her.


VedlikeholdsansvarligGrøft_Åpen kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold