Fysisk tiltak

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Angir hvor det har vært et fysisk tiltak på vegen som medfører I-status.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 4 av 4
FysiskTiltak objekttype

Angir hvor det har vært et fysisk tiltak på vegen som medfører I-status.