Avstandsmåling

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 5 av 5
Avstandsmåling objekttype

Målt avstand på tvers av vegen mellom gitt referansepunkt og et vegobjekt


Kvalitet kodeliste

Angir kvalitet på måling