Vegmyndighet kan bli endret

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 1 av 1

Lagre som:

VegmyndighetKanBliEndret objekttype

Vegstrekning hvor sak om endring av klassifisering vil bli vurdert. Kan være omklassifisering, opptak eller nedleggelse av veg, eller omnummerering.