Variabelt skilt

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB

Viser treff 1 - 11 av 11

Lagre som:
VariabeltSkilt objekttype

Skilt som kan vise ulike motiv. Motivet kan styres fra en sentral eller det kan varieres manuelt.


Variasjon kodeliste

Angir hva som varierer på et variabelt skilt


Ansiktsside_RettetMotVariabeltSkilt kodeliste

Angir hva skiltplatens ansiktsside, dvs skiltmotivet er rettet mot.


FjernstyringVariabeltSkilt kodeliste

Angir om vegobjektet kan fjernstyres


Skiltnummer_OrdinærVisning kodeliste

Angir skiltnumer på variabelt skilt i ordinær visningsmodus, dvs den visningen som er mest utbredt når skiltet ikke er avslått/blankt.


SkiftingAvBudskap kodeliste

Angir hvordan symbol/budskap skiftes


BelystVariabeltSkilt kodeliste

Angir om skiltet er belyst eller ikke


TypeVariabeltSkilt kodeliste

Angir hvilken type vegobjektet er av